Ja tack!

Välj erbjudande

  • Populär Historia + Bluetooth hörlurar
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst.
  • Prenumerationen betalas för 3 nummer åt gången, totalt 239,70 kr. (79,90 per nr)
  • Populär Historia utkommer 12 gånger om året.
Adress
Betalning
Obs! Vid kortbetalning skickas premien snabbare.